Caroline Johansson

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2020

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Juridiska institutionen

Projektsammanfattning

Konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – Ett komparativt projekt om arbetsmarknadens parters representativitet i Norden

Caroline Johansson undersöker hur väl den svenska arbetsrätten fungerar i sektorer med konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – såsom i den uppmärksammade konflikten mellan två arbetstagarorganisationer i Göteborgs hamn. Hur löser man problem som uppstår när det inte är lagreglerat vilken organisation som organiserar vilka yrkesgrupper eller sektorer?