Camilla Svensson

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2012

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Ledgångsreumatism och kronisk smärta

I Europa beräknas en av fem vuxna lida av kronisk värk, vilket är förknippat med kraftigt försämrad livskvalité för de drabbade och stora kostnader för samhället. Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk autoimmun sjukdom där ledvärk är ett stort problem.

Studier har visat att ledvärk och antikroppar mot olika ledproteiner kan finnas i många år hos patienten innan diagnosen kan ställas.

Antikropparna är en viktig drivkraft i inflammationsprocessen som ger upphov till ledsvullnad och nedbrytning av brosk och ben. Tidigare har man trott att det är faktorer som produceras i samband med inflammationen som retar smärtnerverna. Projektets studier tyder dock på att antikroppar, när de är riktade mot specifika strukturer som till exempel brosk, också kan aktivera smärtnerver direkt och därigenom verka som smärtframkallande molekyler, helt frikopplat från den inflammatoriska processen.

Vi har data som visar att antikroppsmedierad värk regleras på flera nivåer, inte bara i leden utan också i till exempel ryggmärgen där de så kallade gliacellerna bidrar till att höja smärtsignalerna. Eftersom många autoimmuna sjukdomar är förknippade med smärtproblematik undersöker projektet i detalj vilken typ av antikroppar som har smärtgenererande egenskaper och hur de aktiverar smärtnerverna. Det är oerhört viktigt att vi ökar vår kunskap kring hur kronisk värk uppstår så att vi kan identifiera angreppspunkter för att utveckla nya läkemedel och bättre behandlingsstrategier.

Ambitionen är att bygga en plattform för smärtforskning som sträcker sig ”från provrör till patient”. För att göra ett forskarlag framgångsrikt måste ledaren ange en vision som kan omsättas i en verklighet och ange en strategisk inriktning och sedan effektivt motivera och inspirera gruppen för att få varje medlem att känna sig delaktig.

Beyond inflammation – exploring chronic pain mechanisms in rheumatoid arthritis

In Europe 1 in 5 adults suffer from chronic pain, which is associated with dramatically reduced quality of life for the individual and significant costs for society. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease with joint pain as a major problem. Recent work has shown that joint pain and presence of autoantibodies may exist for many years before the patient develops the disease.

Antibodies mediates the inflammation that causes joint swelling and destruction of cartilage and bone in RA and the general consensus is that pain in RA is driven by factors produced during the inflammatory process. However, we propose that antibodies, when targeting specific structures such as cartilage, can directly activate pain fibers and thereby act as pain-inducing molecules, completely uncoupled from the inflammatory process. In addition, our pilot data have led us to the hypothesis that neurons express antibody receptors (Fc-gamma receptors) and that long-term activation of these have “nerve-damaging” effects, leading to spinal glial activation and an increased risk to develop a state that resembles neuropathic pain.

We trust our studies to be important as they have potential to:

i) explain the reason for joint pain in early RA
ii) point to mechanisms that drive persistent pain in RA patients that seemingly receive adequate disease control and
iii) provide important clues to pain pathology and reveal novel targets for analgesia, not only in RA, but also other autoimmune diseases.

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2012

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll