Beteendeaspekter av institutionell design

9 apr, 2015

År: 2013 // Projektledare: Tommy Andersson // Medsökande: Ola Andersson, Institutet för näringslivsforskning & Erik Wengström, Lunds universitet // Anslagsförvaltare: Lunds universitet // Belopp: 7 472 231 kr

Vår forskning

Forskningsprojektet syftar till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design. Utgångspunkten är att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer.

Beroende på hur de formella regelverken utformas kommer agenternas (exempelvis företag, föräldrar eller sjukhus) beteende med stor sannolikhet att påverkas. Det kan finnas strategiska hänsynstaganden eller dynamiska effekter som agenterna försöker anpassa sitt beteende efter. Forskningsprojektet kommer specifikt att inrikta sig mot två olika fokusområden:

(a) hur formella och centraliserade institutioner skall utformas givet att specifika mål skall uppnås och
(b) vilka beteendeaspekter som följer av specifika institutionella utformningar.

Projektet kommer att undersöka olika frågeställningar – baserade på praktiska problem – som kan kopplas till (a) och (b) genom teoretisk forskning, empiriska studier och experimentella metoder.

Research

The research program aims to study behavioral aspects of institutional design and have two main focus areas:
(a) institutional and mechanism design, and
(b) behavioral aspects within a specific institutional framework.

There are obvious overlaps and interlinkage between the two focus areas. More specifically, an institution is, by definition, a structure or a mechanism with the ultimate aim to govern the behavior of a set of individuals within a given community. Hence, by designing an institution (mechanism), the ultimate aim is to control the behavior of the agents that, in one way or another, belongs to the community. This raises two important questions. First, what is “good” institutional design? Second, what can we say about the behavior of the agents within a specific institutional framework? The project aims to provide answers to both these questions by theoretical work, empirical studies, and experimental methods.

Läs mer