Anna Wallerman

Ragnar Söderberg Project in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 592 537 kr

Projektsammanfattning

Som man frågar får man svar? Den hänskjutande domstolens inflytande på EU-domstolens förhandsavgörande

En domstol kan begära förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål där EU-rätt är tillämplig. EU-domstolen avgör då i en dom hur EU-rätten ska tolkas, både i det målet och i framtiden.

Sådana förhandsavgöranden har stor betydelse för EU-rättens utveckling. Det är dock de nationella domstolarna som avgör om ett mål ska hänskjutas till EU-domstolen för förhandsavgörande, som formulerar vilka frågor EU-domstolen ska svara på, och som sätter dessa frågor i ett sammanhang. De kan också ge sin egen syn på hur frågorna bör besvaras. Förhandsavgörandeproceduren ger på så vis de nationella domstolarna en möjlighet att gå i direkt dialog med EU-domstolen.

Projektet ska undersöka om och hur de hänskjutande domstolarna genom att begära förhandsavgörande och genom hur de utformar sina skrifter till EU-domstolen kan påverka hur EU-rätten utvecklas. Analysen kommer att visa dels om de domstolarna försöker påverka EU-domstolen, och dels om EU-domstolen faktiskt låter sig påverkas av hur den hänskjutande domstolen argumenterar och formulerar sig.

Resultatet av projektet kommer att öka vår förståelse av EU:s rättsväsende och särskilt de nationella domstolarnas roll och betydelse. Detta kan få effekter för hur de nationella domstolarna, och de enskilda som processar vid dem, agerar i framtiden.

Läs mer

Anna Wallermans forskarsida på Göteborg universitets webbplats

Fler Anslag inom Rättsvetenskap

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...