Wei-Li Hong

Wei-Li Hong

Wei-Li Hong Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow2022, Physical sciences and Engineering Anslagsförvaltare Stockholms universitet Institutionen för geologiska vetenskaper Anslagssumma 2 800 000 SEK / år i upp till fem år Projektsammanfattning Silicate...
Linda Johansson

Linda Johansson

Linda Johansson Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow2020, Life Science Foto: Elin Lindström.© Göteborgs universitet 2020. Anslagsförvaltare Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Institutionen för biomedicin Anslagssumma 2 800 000 SEK / år i upp till...
Katrin Amann-Winkel

Katrin Amann-Winkel

Katrin Amann-Winkel Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow, 2018, Life science Anslagsförvaltare Stockholms universitet Department of Physics Anslagssumma 2 800 000 SEK / år i upp till fem år Projektsammanfattning Probing the Glass-Liquid-Liquid-Ice...
Emma Andersson

Emma Andersson

Emma Andersson Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow 2019, Life Science Anslagsförvaltare Karolinska Institutet (KI) Department of Cell and Molecular Biology / Department of Biosciences and Nutrition Anslagssumma 2 800 000 SEK / år i upp till fem år...
Cecilia Holmgren

Cecilia Holmgren

Cecilia Holmgren Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow 2017, Mathematics Anslagsförvaltare Uppsala universitet Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori Anslagssumma 2 800 000 SEK / år i upp till fem år Projektsammanfattning Analysis of random...