Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader

Räkna ej med indirekta kostnader och direkta lokalkostnader i ansökan. Beräkning av dessa kostnader görs av stiftelsen utifrån uppgifter i ansökan.

  • Projektstöd till alla vetenskapliga ämnesområden: Lön och LKP beviljas. Därutöver ges ett bidrag till direkta lokalkostnader om 50 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet samt ett bidrag till indirekta kostnader om 80 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet. Omräkningar sker sedan beroende på arbetstidens omfattning. För professorer med stor forskningsdel i sin anställning kan dessa bidrag komma att reduceras. Övriga indirekta kostnader skall samfinansieras. De båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen; exempelvis kan hela bidraget till direkta lokalkostnader användas för indirekta kostnader om lokaler finansieras på annat sätt.
  • Vissa mycket stora satsningar diskuteras från fall till fall

Särskilda redovisningar av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen skall inte sändas in men kan vid behov efterfrågas av stiftelsen.

Läs dokumentet Samordning av forskningsstiftelsers agerande vad gäller indirekta kostnader vid externfinansierade forskningsbidrag till svenska universitet och högskolor (PDF).