Swedish Foundations’ Starting Grant: fem av Sveriges främsta forskare beviljade

17 dec, 2018 | Swedish Foundations' Starting Grant

Att beviljas finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) är i dagens forskarsamhälle mycket meriterande. Kvaliteten på granskningen och de forskare som kommer vidare till en intervju håller högsta klass. Dessvärre är ERC:s budget inte tillräckligt stor, så alla som får högsta betyg kan inte beviljas medel. Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant är ambitionen att fånga upp de forskare vid svenska lärosäten som ligger i den europeiska tätgruppen – men som inte tilldelas medel från ERC – och ge dem långsiktiga förutsättningar för att bedriva sin forskning.

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina respektive stadgar och prioriteringar. De samarbetande finansiärerna är Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond. Ingen ny bedömning av forskningsansökningarna görs; vi förlitar oss på den noggranna process som ERC använder sig av.

De fem forskare som i år beviljas anslag är:
Katrin Amann-Winkel, Fysikum, Stockholms universitet

Projekt: ”Probing the Glass-Liquid-Liquid-Ice Transitions in Amorphous Water with X-rays”

Finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse

Ronnie Berntsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet

Projekt: ”Structural studies of Gram-positive Type 4 Secretion Systems to understand their role in propagation of antibiotic resistance”

Finansieras av Kempestiftelserna

Marcus Dahlström, Fysiska institutionen, Lunds universitet

Projekt: ”Bound Electron Wave packets for Attosecond Resolved Emission”

Finansieras av Olle Engkvists Stiftelse

Jenny Mjösberg, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Projekt: ”Single-cell analysis of intestinal lymphocytes reveals targets for treatment of inflammatory bowel disease”

Finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Lisa Strömbom, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Projekt: ”Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace”

Finansieras av Riksbankens Jubileumsfond

 

LÄS MER

om ERC: "ERC – Stora möjligheter för Sveriges främsta forskare"

om satsningen på Swedish Foundations' Starting Grant hemsida