Swedish Foundations’ Starting Grant 2016

14 dec, 2016 | Swedish Foundations' Starting Grant

Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. I årets utlysning har två forskare beviljats anslag.

Forskningsansökningarna till Europeiska forskningsrådet (ERC) hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på alla dem som kommer vidare till intervju är utomordentligt hög. Sakkunnigbedömningen är av högsta klass. Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen.

Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. I årets utlysning har två forskare beviljats anslag: 
– Cristian Bellodi vid Lunds universitet  
– Vicente Pelechano vid Karolinska Institutet

Bellodi och Pelechano garanteras var sitt anslag om cirka 1,5 miljoner euro i fem år, men måste fortsätta att söka medel från ERC för att få ytterligare ett års anslag. Om man beviljas anslag från ERC, avslutas den svenska finansieringen.

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina stadgar och rutiner. De samarbetande finansiärerna är i år: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Ingen ny bedömning av forskningsansökningarna görs; ett mycket enkelt administrativt förfarande håller ihop satsningen. Vi förlitar oss på den mycket noggranna process som ERC har.

I år var det ovanligt få forskare från svenska lärosäten som fick högsta betyg och blev utan finansiering från ERC.

 

Läs mer om satsningen på http://startinggrant.se

 

Kort om de beviljade forskarna 
Cristian Bellodi, Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet 
Projekt: RNA pseudouridylation dynamics in stem cell fate and tumorigenesis

Finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse

 

Vicente Pelechano, Institutionen för mikrobiologi, cell- och tumörbiologi, Karolinska Institutet 
Projekt: From Molecular Heterogeneity to Translation Phenotype

Finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse