Europas bästa forskare

21 mar, 2016 | Swedish Foundations' Starting Grant

Swedish Foundations’ Starting Grant har beviljat fem forskare medel för att de ska kunna fortsätta sin forskning utan att tappa tempo tills de på nytt kan söka ERC-medel.

De mest prestigefulla forskningsanslagen i Europa utdelas av European Research Council (ERC). Konkurrensen om dessa anslag är oerhört hård. De få forskare som går vidare till intervju med sina ansökningar har högsta kvalitet. Men alla som i slutbedömningen får allra högsta betyg kan inte få finansiering. De europeiska pengarna räcker inte till. Därför har stiftelsesamarbetet Swedish Foundations’ Starting Grant initierats för att bevilja några av dessa forskare vid svenska universitet motsvarande belopp som de sökt från ERC.

De samarbetande stiftelserna är Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond. Nu presenteras de första mottagarna av Swedish Foundations’ Starting Grants.
– ERCs granskning är av så hög kvalitet att vi inte ser något behov av ytterligare granskning. Därför kan processen fram till beviljning påskyndas, säger Åsa Jansson, forskningssekreterare på Ragnar Söderbergs stiftelse och administrativ spindel i nätet för utlysningen.

Beviljade Swedish Foundations’ Starting Grants är:

Karl Börjesson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet med projektet ”Singlet Harvesting for Fast and Efficient Light Extraction” finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse.

– Henrik Johansson, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet med projektet ”The Kinematical Algebra underlying Quantum Gravity and Quantum Chromodynamics” finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse.

Joan Yuan Yuan, Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet med projektet ”High resolution mapping of fetal and adult B cell fates during ontogeny” finansierad av Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant begränsas av respektive stiftelses stadgar och vetenskapliga inriktningar, vilket har medfört att Riksbankens Jubileumsfond och Kempestiftelserna denna gång inte har finansierat någon som sökt Starting Grant. Därför har dessa stiftelser i stället valt att finansiera två Consolidator Grants, som är nästa nivå i ERCs ansökningssystem, även de med högsta betyg men utan finansiering.
– För oss är det angeläget att fler svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap kan få ERC-anslag. I ett läge när det inte finns någon kandidat till Starting Grant, har vi beslutat att istället finansiera en sökande i nästa kategori, Consolidator Grant. Vi vill genom detta uttrycka vårt engagemang och vår övertygelse, säger Göran Blomqvist, vd i Riksbankens Jubileumsfond.

Beviljade Consolidator-projekt är:
Oksana Mont, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet med projektet ”Urban Sharing” finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Alberto Vomiero, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet med projektet ”Thermoelectric-Photovoltaics” finansierad av Kempestiftelserna.

Vi har nu skapat ett betydelsefullt samarbete mellan fristående stiftelser och är mycket stolta över att kunna presentera fem framstående forskare som får motta de första anslagen. Vi vill uppmuntra fler forskare i Sverige att söka europeiska forskningsmedel.