Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap 2018

18 apr, 2018 | Rättsvetenskap

Idag presenteras sex Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap som beviljas medel inom ramarna för två utlysningar. Totalt beviljas anslag om 12 miljoner kronor.

Idag presenteras sex Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap som beviljas medel inom ramarna för två utlysningar. Totalt beviljas anslag om 12 miljoner kronor.

Även i år har det varit möjligt för nydisputerade forskare att söka anslag för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Forskare som ännu inte är verksamma i Sverige har också kunnat söka. Fyra forskare har beviljats inom ramarna för denna utlysning. Dessutom har två forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen som vänder sig till akademiskt yngre forskare.

En av de sex beviljade forskarna är Erik Björling vid Göteborgs universitet som studerar de kunskapsluckor som finns vad gäller konsumenträttsfrågor vid onlinehandel i Europa. Inom europeisk konsumenträtt, har sedan ett antal år tillbaka, kommissionen arbetat aktivt med att tvistlösning i konsumentmål ska hanteras genom alternativa tvistlösningsformat, så kallad Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternativ tvistlösning för konsumenter inom EU består av en uppsjö av olika varianter; ombudsmän, medlingsorgan, reklamationsnämnder etc. Tanken är att dessa tvistlösningsorgan ska vara tillgängliga på internet genom olika typer av onlineförfaranden. Ett växande, och än så länge relativt outforskat fenomen i Europa utgörs av Online Dispute Resolution (ODR). Erik Björling vill undersöka ODR i förhållande till ett antal områden som alla kan sägas präglas av rättsvetenskapliga kunskapsluckor.

– Som vanligt ger ansökningsomgången en bred bild av vad som är på gång i forskarsamfundet. Årets beviljade forskare undersöker allt från gig-ekonomin och den svenska arbetsrätten till religiösa skilsmässor i en sekulär kontext. Det är många problematiker av stor vikt för samhället som kommer att bli belysta av rättsvetenskaplig expertis, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Beviljade Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap
Henrik Bellander, Uppsala universitet
Erik Björling, Göteborgs universitet
Yaffa Epstein, Uppsala universitet
Niklas Selberg, Lunds universitet

Beviljade Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap
Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet
Mosa Sayed, Uppsala universitet

 

Läs mer
Om sakkunnigprocessen
Samtliga beviljade Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap