Labtalangen Linda Johansson beviljas Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG) 2020/21

21 jan, 2021

Linda Johanssons arbete vid Sahlgrenska akademin i Göteborg kan på sikt komma att förbättra vår förståelse för, och behandlingen av diabetes typ 2 och sömnsvårigheter. 

Sedan ett antal år samarbetar Ragnar Söderbergs stiftelse tillsammans med ett antal andra svenska forskningsfinansiärer i en satsning för att fånga upp några av de akademiskt yngre forskare vid landets lärosäten som, trots högsta betyg, stupar på mållinjen till prestigefyllda Starting Grant-anslag från Europeiska Forskningsrådet ERC.

För att dessa talanger inte ska tappa momentum och driv i sitt arbete när ERC:s budget slår i taket, erbjuder den gemensamma utlysningen ’SFSG’ de sökande en andra chans till motsvarande långsiktig finansiering från hemmaplan.

2020 års SFSG utlysning resulterade i att tre framstående unga forskare inom livsvetenskaperna beviljades strategiskt viktigt stöd från tre av stiftelserna som deltar i samarbetet:

Medicinska strukturbiologen Linda Johansson (Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet) beviljas anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse medan hjärnforskarna Iben Lundgaard (Lunds universitet) och Carl Sellgren (Karolinska Institutet) erhåller finansiering från Olle Engkvists respektive Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Om Linda Johansson, Forskningsgruppsledare, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (Institutionen för biomedicin):

Efter ett antal års framgångsrikt postdoktoralt arbete i USA som ledde till omfattande publikationer i tidskriften Nature, återvände Johansson nyligen till Göteborgs universitet för att fortsätta sin imponerande forskarbana. Arbetet kretsar kring att utveckla banbrytande mikroskopiska metoder för molekylär nivå studera samspelet mellan receptorer för hormonet melatonin i vår hjärna. Forskningen kan på sikt komma att bidra till effektivare behandlingsmetoder och skonsammare läkemedel mot exempelvis insomningssvårigheter och diabetes typ 2.

Sedan lanseringen år 2015 har nu 17 forskare beviljats över 240 miljoner kronor i forskningsfinansiering via SFSG.

Utöver Linda Johansson har Ragnar Söderbergs stiftelse beviljat fyra fortsättningsanslag inom ramen för satsningen; sammanlagt fem forskare bedriver forskningsprojekt under 2021 med finansiering från stiftelsen:  

Linda Johansson (2020, Life Science), Göteborgs universitet

Emma Andersson, (2019, Life Science) Karolinska Institutet

Katrin Amann-Winkel (2018, Fysik), Stockholms universitet

Cecilia Holmgren (2017, Matematik), Uppsala universitet

Vicente Pelechano Garcia (2016, Life Science), Karolinska Institutet

Fakta om Swedish Foundations’ Starting Grant

Anslagen på mellan 14–18 miljoner per projekt fördelas över fem år medan forskarna fortsätter delta i kommande ERC utlysningar; syftet med satsningen är nämligen inte att ersätta ERC anslag utan att uppmuntra fler forskartalanger vid svenska lärosäten att söka stöd på denna nivå.

Läs mer:

Om samtliga SFSG Fellows på https://www.startinggrant.se/fellows

Om Linda Johansson: ”En framtida forskningsledare etablerar sig i Göteborg” (Akademiliv.se)

Linda Johanssons forskarsida (Göteborgs universitet)

Foto: Elin Lindström. © Göteborgs universitet 2020.

Senast Publicerat Innehåll
Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2020

I stiftelsens årsberättelse 2020 möter vi bland andra medicinaren Björn Reinius (Karolinska Institutet) som utvecklade ett nytt Covid-19 test under maratonformer i...