Konferens sätter ljuset på blodbrist

15 jun, 2015 | Medicin

Blodtransfusioner är livsviktiga, men behovet är långt större än tillgången världen över. En internationell konferens i Lund, den första i sitt slag, ska nu diskutera olika möjliga alternativa behandlingsmetoder som kan komplettera eller till och med ersätta blodtransfusion. Det handlar bland annat om omprogrammerade hudceller och om hemoglobin från sockerbetor.

Blodets röda blodkroppar har som uppgift att transportera syre till kroppens alla organ. Röda blodkroppar är kroppens vanligaste celltyp: Hela 20 miljarder nya röda blodkroppar dör och nyskapas varje dygn.

Två av arrangörerna för konferensen i Lund är Ragnarforskaren Johan Flygare (på bilden) och Kenichi Miharada från Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet. Johan Flygares forskning handlar om att omvandla hudceller till röda blodkroppar.

– Vi har lyckats förstå det genetiska program som bestämmer att en cell ska bli en röd blodkropp. På så sätt har vi kunnat omprogrammera hudceller från möss till att bli blodceller på bara fem dagar, utan att gå omvägen via någon form av stamceller. Nu ska vi snart gå vidare till mänskliga celler, förklarar Johan Flygare.

Kenichi Miharada å sin sida vill hitta ett sätt att massproducera och lagra röda blodkroppar i ett halvvägs utvecklat skede, så att de kan tas fram och ”göras färdiga” när det behövs. Tekniken skulle kunna hjälpa patienter med sällsynta blodgrupper, som kunde lagra sitt eget blod för framtida behov och slippa det svåra sökandet efter lämpliga donatorer.

Det protein som ansvarar för de röda blodkropparnas syretransporter är hemoglobin. Hemoglobin kan tillverkas på konstgjort vis med hjälp av bakterier. Men att ersätta blodtransfusioner med transfusioner av sådant hemoglobin är inte riskfritt: Hemoglobinet oxideras snabbt, vilket kan leda till inflammationer.

Hemoglobin finns dock, med olika funktioner, i nästan alla bakterier, djur och växter. En annan av konferensarrangörerna, Leif Bülow från Avdelningen för tillämpad biokemi vid Lunds Tekniska Högskola, har funnit ett sätt att utvinna hemoglobin ur sockerbetor. Där finns proteinet i en ”rostfri” form som skulle kunna utvecklas till blodersättningsmedel.

– Mänskligt hemoglobin håller sig bara en halvtimme innan det börjar oxideras. Hemoglobin ur betor  håller däremot i flera dagar, och skulle därför bli mycket lättare att hantera. Alla ambulanser kunde till exempel ha ett förråd av hemoglobin, så att en skadad patient fick ett tillskott redan på väg till sjukhuset, menar Leif Bülow.

Konferensen i Lund har tre teman. Produktion av röda blodkroppar är det första, produktion av blodersättningsmedel som hemoglobin det andra. Det tredje är de skador som hemoglobin ställer till med i fel sammanhang, och hur dessa kan förebyggas och motverkas.

Till det senare området hör havandeskapsförgiftning, en sjukdom som bland annat anses bero på att hemoglobin från fostret läckt över till mammans blodkärl. Här kommer Bo Åkerström och Magnus Gram från Avdelningen för infektionsmedicin vid Lunds universitet att redovisa sin forskning om ett nytt sätt att upptäcka och behandla havandeskapsförgiftning. Sjukdomen är ett stort problem i tredje världen, där den orsakar miljontals dödsfall varje år.

Praktisk information
Konferensen pågår 21
24 juni på Palaestra et Odeum, Lunds universitet.
Detaljerad information finns på konferensens hemsida: ISBS2015 – Towards Novel Blood Transfusion Therapies

Kontaktpersoner
Johan Flygare 046-222 06 87 / johan.flygare@med.lu.se
Leif Bülow  046-222 95 94 / leif.bulow@tbiokem.lth.se

Läs mer
Johan Flygares forskarsida på Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats