Docent Kjell Blückert har tilldelats en kunglig Medalj för Betydande Gärning i första storleken för sina över tjugo års arbetsinsatser och samhällsnyttiga engagemang inom svensk forskningsfinansiering och ideella verksamheter. Blückert har under det senaste decenniet bland annat lett Ragnar Söderbergs stiftelses strategiska arbete mot att bli en betydelsefull aktör i finansieringen av unga forskare.