Vår förra styrelseledamot Barbro Montgomery, född Söderberg, har avlidit. Barbro var med redan från början i Ragnar Söderbergs stiftelse, grundad av hennes far 1960, och det blev drygt femtio år i styrelsen. För den yngre generationen ledamöter kom hon som stiftelsens grand old lady att bli en viktig länk till kunskapen om donators vilja med sin forskningsstiftelse och kunde förmedla perspektiv från övervägandena vid stiftelsebildningen som inte framgick av de skrivna dokumenten. Hennes engagemang och plikttrohet i detta sammanhang ingav respekt.