Om anslagsgivningen 2020

17 feb, 2020 | Anslag, Nyheter

(uppdaterad 2020-08-10)

Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2012 omstrukturerat sin anslagsgivning och valt att satsa på större anslag till akademiskt yngre forskare. Sedan 2012 har stiftelsen anslagit drygt 600 miljoner kronor till forskning vid svenska universitet.

Detta har varit möjligt tack vare utdelningarna från stiftelsens aktieinnehav i Ratos AB, där Ragnar Söderberg var en av grundarna.

Stiftelsen kan stolt peka på en rad framgångsrika forskare som nu arbetar vid forskningsfronterna, främst inom stiftelsens kärnområden ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Vi kan konstatera att våra utlysningar har genererat många fler högkvalitativa ansökningar än vad vi kunnat finansiera. Därför är det så mycket mer beklagligt att vi i år tvingas sänka vår anslagsbudget och låta några utlysningar vara vilande, nämligen Ragnar Söderbergforskare i medicin och rättsvetenskap och Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.

Anledningen till stiftelsens minskade anslagsbudget är sänkningen av aktieutdelningen i Ratos. Med anledning av coronapandemin beslutade Ratos dessutom att ingen utdelning skulle betalas till aktieägarna vid ordinarie bolagsstämma 2020, istället avser bolaget styrelse kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en ev. utdelning. Med en förbättrad utveckling för Ratos hoppas stiftelsen återigen kunna finansiera utlysningar inom alla tre kärnområden. Stiftelsen finansierar för närvarande ett 50-tal pågående projekt i medicin, ekonomi och rättsvetenskap samt därtill postdoktoranställningar och biträdande universitetslektorat.

Kjell Blückert
vd

 

Andra artiklar

Call for proposals in law to open 1 September 2022

Call for proposals in law to open 1 September 2022

“I understand that many early career researchers in law have been eagerly anticipating this announcement. With a number of eminent review panelists recruited, we look forward to welcome new applications for the Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellowship in Law this autumn.”

FAKTA

”Med en förbättrad utveckling för Ratos hoppas stiftelsen återigen kunna finansiera utlysningar inom alla tre kärnområden.”