Ragnarforskare bakom uppmärksammat program

3 okt, 2018 | Ekonomi, Nyheter

Ragnarforskaren Tommy Andersson har utvecklat en mjukvara för optimering vid mottagande av kvotflyktingar som har sjösatts i USA.

Mjukvaran kallas för Annie MOORE (Matching and Outcome Optimization for Refugee Empowerment). Denna mjukvara är först i sitt slag i världen och hjälper organisationer/myndigheter att optimalt placera kvotflyktingar i sina nya hemländer. Mjukvaran har använts av den amerikanska organisationen HIAS sedan maj 2018. HIAS ansvarar för 4-5 procent av alla kvotflyktingar i USA och mjukvaran har namngetts efter Annie Moore – den första immigranten som genomgick federal kontroll vid Ellis Island år 1892. Forskarna bakom optimeringen uppskattar att minst 20 procent fler av de kvotflyktingar som hanteras av HIAS kommer att få en anställning efter att Annie MOORE implementerats.

Tommy Andersson kommenterar: ”Lanseringen av Annie MOORE kommer extra läglig ur svensk synvinkel då en statlig rapport (SOU 2018:22) nyligen – och på min rekommendation – bland annat fastslog att man bör överväga en mer systematisk placering av asylsökande och nyanlända i Sverige. Då vi hittills inte lyckats övertala någon myndighet i Sverige att ta fram den data vi behöver har vi i dagsläget ingen uppfattning om Annie MOOREs fulla potential i Sverige. En sak är dock säker – den manuella och till synes slumpmässiga metod som idag tycks användas för att kommunplacera nyanlända i Sverige tar varken skattebetalare eller nyanlända på allvar.”

En beskrivning av mjukvaran samt de optimerings- och maskininlärningstekniker den bygger på återfinnas i en artikel skriven tillsammans med Andrew Trapp, Narges Ahani (båda vid Worcester Polytechnic Institute), Alex Teytelboym (University of Oxford) och Alessandro Martinello (Lunds Universitet).

Den vetenskapliga artikeln kan laddas ner på följande länk

Artikel i DN: Nytt datorprogram kan hjälpa flyktingar att få jobb

Pressmeddelande från Lunds Universitet

Pressmeddelande från University of Oxford