Swedish Foundations’ Starting Grant 2017

24 jan, 2018 | Nyheter, Swedish Foundations' Starting Grant

Forskningsansökningarna till Europeiska forskningsrådet (ERC) hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på de ansökningar som kommer vidare till en intervju är utomordentligt hög. Sakkunnigbedömningen är av högsta klass. Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle en mycket meriterande finansiering.

Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant vill vi fånga upp de yngre forskare vid svenska lärosäten som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. I årets utlysning har tre forskare beviljats anslag. De garanteras var sitt anslag om cirka 1,5 miljoner euro under fem år, men de måste fortsätta att söka medel från ERC för att få nästa års anslag. För de forskare som beviljas anslag från ERC avslutas den svenska finansieringen.

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan fem stiftelser som finansierar forskarna i enlighet med sina respektive stadgar och prioriteringar. De samarbetande finansiärerna är i år: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Ingen ny bedömning av forskningsansökningarna görs; ett enkelt administrativt förfarande håller ihop satsningen. Vi förlitar oss på den noggranna process som ERC har.

Forskarna som beviljats anslag i år är:

Andreas Dahlin, Institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola
Projekt: ”Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers”
Finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Cecilia Holmgren, Matematiska institutionen, Uppsala universitet
Projekt: ”Analysis of random graphs and trees with a focus on fringe trees, percolation and random networks”
Finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse

Jesper Wallentin, Fysiska institutionen, Lunds universitet
Projekt: ”High resolution X-ray detectors based on nanowire arrays”
Finansieras av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Läs mer om satsningen här