Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2016

3 apr, 2016 | Nyheter, Rättsvetenskap

Tre projekt beviljas mer än 6 miljoner kronor vardera. Projektgrupperna består av forskare och forskningsassistenter från olika lärosäten och institutioner. Det är tredje omgången som stiftelsen i en ny form beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper.

Tre projekt i ekonomiska vetenskaper beviljas mer än 6 miljoner kronor vardera. Projektgrupperna består av forskare och forskningsassistenter från olika lärosäten och institutioner. Det är tredje omgången som stiftelsen i en ny form beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper. Totalt har hittills 66 miljoner kronor beviljats.

Årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi fokuserar, likt tidigare års projektgrupper, på olika delar av det ekonomiska forskningsfältet. Till exempel studerar en av de tre forskargrupperna grupprocesser i nya, innovativa företag. Forskarna Anna Brattström, Alan Johnson och Karl Wennberg vill utveckla processteorier inom entreprenörskapsforskning. Forskningen har ett direkt praktiskt värde för innovationsmiljöer såväl som för nya företag som startas av grupper i Sverige, menar Brattström.

De tre forskargrupper som i år får anslag har visat på det stora mervärde som projektgrupperna ger jämfört med den ensamme forskaren. Det är utomordentligt intressanta projekt som vi nu får följa, säger Kjell Blückert, vd.

Utvalda Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2016 är:


En longitudinell studie om entreprenöriella grupper beviljas 7 492 640 kronor. Forskargruppen består av:
– Anna Brattström, Lunds universitet
– Alan Johnson, Lunds universitet och University of Nordland
– Karl Wennberg, Linköpings universitet

 

Marknadsintegration och ekonomisk utveckling beviljas 6 356 307 kronor. Forskargruppen består av:
– Konrad Burchardi, Stockholms universitet
– Ingvild Almås, Stockholms universitet
– Timo Boppart, Stockholms universitet 
– Hannes Malmberg, Stockholms universitet

 

 

Leveraging New Technologies to Advance Social-Science Genomics beviljas 6 341 250 kronor. Forskargruppen består av:
– David Cesarini, Institutet för näringslivsforskning IFN
– Sven Oskarsson, Uppsala universitet

 

Läs mer:

Årets sakkunniga.