Vi skjuter till medel till Europas bästa unga forskare

9 dec, 2015 | Nyheter, Swedish Foundations' Starting Grant

Nu lanseras satsningen Swedish Foundations’ Starting Grant

I år fick 18 forskare vid svenska universitet högsta betyg i utlysningen Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). 11 av dem fick finansiering, 7 fick inte. I ett nytt initiativ från fyra stiftelser tänker vi nu finansiera forskare som nått hela vägen fram till det prestigefulla målet att bli bedömda med högsta betyg, men som inte fått ERC-finansiering.

Forskningsansökningarna till ERC hör till de mest genomarbetade som görs i Sverige idag. Det är allmänt omvittnat att kvaliteten på alla dem som kommer vidare till intervju är utomordentligt hög. Sakkunnigbedömningen är av högsta klass. Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen.

ERC:s Starting Grant är betydelsefulla forskningsmedel i början av karriären och markerar en tydligt självständig forskningslinje. Ett antal forskare vid svenska universitet går varje år vidare till intervju för dessa bidrag. I genomsnitt tio av dem får medel; ytterligare cirka tio får högsta betyg men ingen finansiering, eftersom ERCs budget inte är tillräcklig. Den enkla frågan ”Varför inte finansiera dessa forskare på annat sätt?” skickades utmanande till Ragnar Söderbergs stiftelse från forskaren Örjan Carlborg vid SLU. Fyra stiftelser har ställt sig positiva till idén: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Idag, 9 december 2015, lanserar vi därför satsningen Swedish Foundations’ Starting Grant.

Vi skulle gärna se att det blev flera aktörer som hjälptes åt med att finansiera denna grupp forskare – och helst också inom ERC:s övriga anslagsformer. Idén är ju så enkel. Vi drar nytta av ERC:s grundliga och välrenommerade process och finansierar de främsta forskarna så att de kan behålla tempot och nivån på sin forskargrupp. VR:s utmärkta initiativ att finansiera ERC-reserver vill vi nu utvidga till att gälla hela gruppen med högsta betyg.

I stiftelsernas utlysning finns inbyggt ett villkor som innebär att bidragsmottagarna måste fortsätta att söka ERC. Våra bidrag ska inte bli en ersättning för ERC-finansiering utan ett steg på vägen mot den. Det är viktigt att dra hem mer internationella pengar till de svenska forskningsmiljöerna. På det här sättet hushållar vi med forskarnas och finansiärernas tid. De omfattande ansökningarna är redan färdigtänkta och färdigformulerade och en skarp bedömning är gjord. Kan det bli enklare?

Forskare vid svenska universitet behöver söka ERC-medel i större utsträckning. Karin Schmekel på Utbildningsdepartementet påpekar i en Curie-intervju att det finns en tvekan inför att söka denna finansiering, eftersom man inte tror sig vara tillräckligt kvalificerad. Vi vill genom vårt initiativ Swedish Foundations’ Starting Grant visa på möjligheterna för kvalificerade forskare och uppmuntra fler att satsa på sina forskningsidéer.

Sigbrit Franke, Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Carl Kempe, Kempestiftelserna
Kjell Blückert, Ragnar Söderbergs stiftelse
Göran Blomqvist, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

Läs mer om satsningeni artikel i Universitetsläraren

Läs mer på Swedish Foundations' Starting Grants hemsida