Rättsvetenskap

Stiftelsen har sedan 2012 anslagit drygt 98 miljoner kronor till främst akademisk yngre forskare med nydanade idéer och driftiga ambitioner att utveckla rättsvetenskaplig forskning.

Nyheter

Call for proposals in law to open 1 September 2022

Call for proposals in law to open 1 September 2022

“I understand that many early career researchers in law have been eagerly anticipating this announcement. With a number of eminent review panelists recruited, we look forward to welcome new applications for the Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellowship in Law this autumn.”

Finanserade forskare inom rättsvetenskap

Om anslagsformerna

Projects in Law (14)

Syfte
Syftet är att genom långsiktig finansiering ge lovande akademiskt yngre forskare möjlighet att driva ett forskningsprojekt enskilt eller i en grupp. För att beviljas anslag krävs innovativa idéer och hög vetenskaplig kompetens.

Behörighet
För att vara behörig att söka måste doktorsexamen ha avlagts i en period ett till tio år före den 1 januari det år ansökan skickas in. Forskaren måste vara anställd vid ett svenskt lärosäte när anslaget betalas ut.

Anslaget
Anslagens storlek varierar liksom projekttidernas längd är mellan två och fem år. Forskarna ingår i ett nätverk som varje år bjuds in till ett event där de senast beviljade forskarna firas. 

Projects in Law (14)

Syfte
Syftet är att genom långsiktig finansiering ge lovande akademiskt yngre forskare möjlighet att driva ett forskningsprojekt enskilt eller i en grupp. För att beviljas anslag krävs innovativa idéer och hög vetenskaplig kompetens.

Behörighet
För att vara behörig att söka måste doktorsexamen ha avlagts i en period ett till tio år före den 1 januari det år ansökan skickas in. Forskaren måste vara anställd vid ett svenskt lärosäte när anslaget betalas ut.

Anslaget
Anslagens storlek varierar liksom projekttidernas längd är mellan två och fem år. Forskarna ingår i ett nätverk som varje år bjuds in till ett event där de senast beviljade forskarna firas. 

Postdoctoral Fellows in Law (15)

Syfte
Syftet är att möjliggöra för unga lovande forskare att under två år koncentrera sig på ett forskningsprojekt och samtidigt undervisa till en mindre del. För att beviljas anslag krävs innovativa idéer och en doktorsavhandling med hög kvalité.

Behörighet
För att vara behörig att söka måste doktorsexamen ha avlagts två år före det datum då ansökan skickas in. Forskaren måste vara anställd vid ett svenskt lärosäte när anslaget betalas ut.

Anslaget
Anslaget täcker lönen för forskningsdelen; därtill kan medel för resor och konferenser sökas. Forskarna ingår i ett nätverk som varje år bjuds in till ett event där de senast beviljade forskarna firas. 

Associate Senior Lecturer in Law (8)

Syfte
Syftet är att möjliggöra för unga lovande forskare att under fyra år koncentrera sig på ett forskningsprojekt och samtidigt undervisa till en mindre del. Efter fyraårsperioden har forskaren rätt att prövas för en tillsvidareanställning som universitetslektor i enlighet på förhand uppställda kriterier. För att beviljas anslag krävs innovativa idéer och en doktorsavhandling med hög kvalité.

Behörighet

För att vara behörig att söka måste doktorsexamen ha avlagts sju år före det datum då ansökan skickas in. Forskaren måste vara anställd vid ett svenskt lärosäte när anslaget betalas ut.

Anslaget
Anslaget täcker lönen för forskningsdelen; därtill kan medel för resor och konferenser sökas. Forskarna ingår i ett nätverk som varje år bjuds in till ett event där de senast beviljade forskarna firas. 

Publicerat inom rättsvetenskap