Kansli

För allmänna frågor och uppföljning av beviljade anslag:

Anna Wetterbom
Verkställande direktör

anna@soderbergs.org
Tel: 073-326 71 67

Siavash Pournouri
Digital redaktör & Kommunikationsansvarig

siavash@soderbergs.org
Tel: 072 - 964 97 22

Ragnar Söderbergs stiftelse

Postadress: Box 7079, 103 87 Stockholm
Besöksadress*: Kungsgatan 29, 4tr, Stockholm
Org.nr: 802008-1306


*Besök efter överenskommelse.
Se Folkhälsomyndighetens riktlinjer med anledning av Covid-19.