Home » Donationsprofessurer

Donationsprofessurer

Ett särskilt problem för svenska universitet är att de inte har egna verkligt stora grundkapital. Ekonomisk frihet medför som bekant även andra friheter. För att stödja olika lärosäten med sådana grundkapital gav Ragnar Söderbergs stiftelse i början av 2000-talet anslag till ett antal professurer.

 

Tanken är att lärosätena själva skall förvalta dessa kapital och genom avkastningen ha en garanterad finansiering för en forskaranställning. Det svenska universitetsväsendet har inte längre några oavsättliga professorer med fullmakt från regeringen, vilket somliga beklagar som en inskränkning i forskningens frihet. Med en från staten och andra intressenter oberoende egen grundfinansiering kan dock universitetens frihet stärkas.

De donationsprofessurer som beviljats tillsätts i enlighet med de rutiner som finns för detta på respektive lärosäte. I några fall fungerar professurerna som ”rotationsprofessur” och innebär att innehavaren under några år är helt fri att forska. På så sätt fungerar professuren som gångna tiders sabbatsterminer. Donationsprofessurerna finansierades i samarbete med Torsten Söderbergs Stiftelse. För närvarande kommer inga nya professurer av detta slag att finansieras.

 

 

Torsten och Ragnar Söderbergs professur
Anslag: 20 miljoner kronor
Inrättad: 2002
Innehavare: Barbara Czarniawska
Tidigare innehavare: Ulf Olsson, Olov Olson, Claes G. Alvstam

Professur i business history
Anslag: 40 miljoner kronor
Inrättad: 2008
Innehavare: Susanna Fellman


Ragnar Söderbergs professur i ekonomi
För att hedra minnet av Ragnar Söderberg 100 år efter hans födelse
Anslag: 20 miljoner kronor
Inrättad: 2000
Innehavare: Magnus Johannesson
Tidigare innehavare: Tore Ellingsen, Claes-Robert Julander, Udo Zander


Olof A. Söderbergs professur

Till minne av Olof A. Söderberg, en av Handelshögskolans grundare
Anslag: 40 miljoner kronor
Inrättad: 2003
Innehavare: Magnus Söderlund
Tidigare innehavare: Björn Axelsson

Ragnar Söderbergs professur i nationalekonomi
Inrättad vid Handelshögskolans 100-årsjubileum
Anslag: 50 miljoner kronor, finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse
Inrättad: 2008
Innehavare: Tore Ellingsen

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi med inriktning på företagande och ledning
Inrättad vid Handelshögskolans 100-årsjubileum
Anslag: 50 miljoner kronor
Inrättad: 2008
Innehavare: Pär Åhlström


Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelsers jubileumsdonation
Fyra professurer inrättade vid Karolinska Institutets 200-årsjubileum
Anslag: 100 miljoner kronor
Inrättad: 2010
Innehavare: Thomas Helleday, Staffan Holmin, Stephen Strom, Olle Kämpe

 


Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf
Ämne: främst rättsvetenskap, ekonomi och politisk filosofi
Anslag: 20 miljoner kronor
Inrättad: 2002
Innehavare: Christian Dahlman
Tidigare innehavare: Aleksander Peczenik, Kjell Åke Modéer, Håkan Hydén, Gregor Noll, Karin Aggestam

 


Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap
Vid Juridiska institutionens 100-årsjubileum 2007
Anslag: 25 miljoner kronor
Inrättad: 2006
Innehavare: Peter Wahlgren
Tidigare innehavare: Claes Sandgren, Petter Asp, Antonina Bakardjieva Engelbrekt