All forskning som Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar anslag har genomgått en noggrann...