Om anslagsgivningen 2020

Om anslagsgivningen 2020

(uppdaterad 2020-08-10) Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2012 omstrukturerat sin anslagsgivning och valt att satsa på större anslag till akademiskt yngre forskare. Sedan 2012 har stiftelsen anslagit drygt 600 miljoner kronor till forskning vid svenska...
Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap 2019

Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap 2019

Idag presenteras fem forskare i rättsvetenskap som beviljas medel inom ramarna för två utlysningar. Totalt beviljas anslag om 10,5 miljoner kronor. Idag presenteras fem forskare i rättsvetenskap som beviljas medel inom ramarna för två utlysningar. Totalt beviljas...