Barbro Montgomery 1930–2021

Barbro Montgomery 1930–2021

Vår förra styrelseledamot Barbro Montgomery, född Söderberg, har avlidit. Barbro var med redan från början i Ragnar Söderbergs stiftelse, grundad av hennes far 1960, och det blev drygt femtio år i styrelsen. För den yngre generationen ledamöter kom hon som stiftelsens...
Klimatekonomi

Klimatekonomi

Ett fåtal ekonomiska åtgärder kan få betydande positiva effekter på flera av de globala miljöproblemen. Det är en delslutsats av ett forskningsprojekt som drivs med utgångspunkt i de ekonomiska kopplingarna mellan ett flertal pressande globala miljöproblem. – Vi vill...