Ragnarforskaren Alexey Amunts är en av författarna till publikationen "Structural Patching Fosters...