Ett saknat steg i karriärtrappan

1 jun, 2015 | Blogg

Efter diskussion och bollande med det rättsvetenskapliga forskarsamhället har en ny utlysning – Ragnar Söderbergpostdoktor i rättsvetenskap – slutligen utformats. Utlysningen är resultatet av det förslag om en postdoktoranställning som fördes fram vid stiftelsens första diskussionsrunda med några ansvariga vid landets juridiska institutioner.

I över tio års tid har de akademiska karriärvägarna diskuterats. Det kan vara värt att påminna om vad Ann Numhauser-Henning skrev i Befattningsutredningens betänkande Karriär för kvalitet (SOU 2007:98):

”Postdoktorsanställningen bidrar till att skingra det postdoktorala molnet och ersätta underhandsrekrytering i allmän visstidsanställning med rekrytering i öppen konkurrens. Den blir därmed ett tydligt och attraktivt karriärsteg för både kvinnor och män som dessutom främjar mobiliteten i det tidiga skedet av karriären.”

Det är stiftelsens förhoppning att denna satsning ska förbättra möjligheterna för talangfulla nydisputerade med håg för en forskarkarriär, så att akademin inte missar dessa framtidens främsta forskare in spe.

Stiftelsens utformning av utlysningen har remissats till 32 forskare. 23 svarade och därtill har fyra institutioner lämnat officiella svar. Alla var positiva till satsningen. Förändringsförslagen var i huvudsak samstämmiga och rörde bland annat finansieringen av undervisningsdelen, åldersbegränsning och behörighetsutformning. Efter att ha sänt ut en reviderad version av utlysningen inkom ytterligare några synpunkter, som vi tagit hänsyn till.

Tack till er alla som tänkt till! Vi ser fram emot att i höst lansera detta saknade steg i karriärtrappan. Ännu desto mer ser vi fram emot förmånen att få finansiera ytterligare några av landets främsta rättsvetenskapliga forskare.

Kjell Blückert

Läs även:

Karriärvetenskap
Forskningens framtid! (rapport från Vetenskapsrådet)