Med stolthet och spänd förväntan

11 dec, 2011 | Blogg

Många hinder finns på våra vägar till den banbrytande forskningen. Goda idéer kan ofta förverkligas även med små medel. Saknas de goda ideerna hjälper det dock sällan ens med mycket pengar.

Många hinder finns på våra vägar till den banbrytande forskningen. Goda idéer kan ofta förverkligas även med små medel. Saknas de goda ideerna hjälper det dock sällan ens med mycket pengar. Under det gångna året publicerades intervjuboken Den oförlösta forskningen där femton kända profiler, forskare och entreprenörer inom life science intervjuas. 

Alla intervjuade berättar om vad de är mest stolta över i sin karriär. Det handlar oftast på ett eller annat sätt om resultaten, men också om organisering av människor och deras verksamhet och inte minst om samarbete. De reflekterar också över problem och glädjeämnen. Nobelpristagaren Arvid Carlsson pekar på problemet med spridningen av resurserna. Sverige satsar relativt sett stora resurser på forskning; samtidigt finns strukturproblem. Som alla forskare pläderar han för mer pengar till forskningen, men understryker framför allt att antalet forskare borde minska, så att den forskning som bedrivs får möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig.

Forskaren och företagaren Mathias Uhlén reflekterar över den nya mångfasetterade forskarrollen och påpekar att ”du idag bör vara framstående vetenskapligt, kunna designa bra studier och publicera dina rön, du måste vara socialt kompetent och kunna nätverka och ta hand om personal, entusiasmera och leda, och du måste vara en duktig kommunikatör. [—] Som tur är lever vi i lagidrotternas och köernas land. Vi är därför duktiga på att nätverka och samarbeta och det passar sannolikt väldigt bra i framtidens globala värld.”

För oss i Ragnar Söderbergs stiftelse ser vi, med stolthet och spänd förväntan, fram mot resultaten som de forskare som beviljats anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse kommer att leverera – den förlösta forskningen. Vi har ett genuint intresse av er verksamhet och ser gärna att ni hör av er till oss med glimtar från de fält där ni befinner er. Slutrapportering väntar alla vid anslagstidens slut, men längs vägen finns mycket av intresse att förmedla, tror vi. Skriv och berätta om framgångar och problem. 

Det är givetvis också angeläget för oss att få synpunkter på stiftelsens egen profil och verksamhet. Har ni idéer om vad vi borde satsa på eller hur vi borde organisera forskningsfinansieringen och anslagsbeviljningsprocesserna, tar vi tacksamt mot tips i stort som smått. Vi är till för er forskare och ser fram mot att få ställa våra resurser till ert förfogande.

Kjell Blückert