Anslagsdatabas

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat stiftelse som stödjer akademiskt yngre forskare genom projektanslag, postdoktoranställningar, biträdande universitetslektorat och infrastruktur- och nätverksstöd — företrädesvis i medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Samtliga beviljade anslag sedan 2012 går att söka fram i anslagsdatabasen.

I blickfånget

Barbro Montgomery 1930–2021

Barbro Montgomery 1930–2021

Vår förra styrelseledamot Barbro Montgomery, född Söderberg, har avlidit. Barbro var med redan från början i Ragnar Söderbergs stiftelse, grundad av hennes far 1960, och det blev drygt femtio år i styrelsen. För den yngre generationen ledamöter kom hon som stiftelsens grand old lady att bli en viktig länk till kunskapen om donators vilja med sin forskningsstiftelse och kunde förmedla perspektiv från övervägandena vid stiftelsebildningen som inte framgick av de skrivna dokumenten. Hennes engagemang och plikttrohet i detta sammanhang ingav respekt.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den...