Anslagsdatabas

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat stiftelse som stödjer akademiskt yngre forskare genom projektanslag, postdoktoranställningar, biträdande universitetslektorat och infrastruktur- och nätverksstöd — företrädesvis i medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Samtliga beviljade anslag sedan 2012 går att söka fram i anslagsdatabasen.

I blickfånget

Kjell Blückert tilldelas medalj för Betydande Gärning

Kjell Blückert tilldelas medalj för Betydande Gärning

Docent Kjell Blückert har tilldelats en kunglig Medalj för Betydande Gärning i första storleken för sina över tjugo års arbetsinsatser och samhällsnyttiga engagemang inom svensk forskningsfinansiering och ideella verksamheter. Blückert har under det senaste decenniet bland annat lett Ragnar Söderbergs stiftelses strategiska arbete mot att bli en betydelsefull aktör i finansieringen av unga forskare.

Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2020

Årsberättelser 2015–2020: Läs mer om hur verksamheten utvecklas år för år och möt några av de framstående forskare som stiftelsen finansierar genom intervjuer och porträtt.

Ny vd: Anna Wetterbom

Ny vd: Anna Wetterbom

Annas tvärvetenskapliga överblick av forskningslandskapet och breda kontaktnät bottnar i ett gediget arbete både som och för forskare. Efter civilingenjörsexamen och avlagd...