Swedish Foundations’ Starting Grant till forskare på KTH

26 apr, 2023 | Anslag

Fotograf: Tobias Björkgren.

Stiftelsen har beslutat att bevilja 14 miljoner kronor till Dr Gaultier Lamberts forskningsprojekt vid Kungl. tekniska högskolan. Lambert studerar komplexa system och vill förstå fysiken bakom kvanthalvledare och en speciell sorts glas med magnetiska egenskaper som kallas spinnglas. För att undersöka dessa material använder han sannolikhetsteori, ett forskningsfält som ligger i skärningen mellan fysik och matematik, och som har tillämpningar inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Lamberts mål är att utveckla en generell förståelse för en den sorts spinnglas som kallas logaritmiskt korrelerade fält och att samtidigt utveckla nya metoder för att studera dem närmare.

Två ytterligare forskare finansieras inom ramen för Swedish Foundations’ Starting Grant 2023: Marek Bartosovic (Stockholms universitet) som får anslag från Olle Engkvists stiftelse och Joan Camuñas- Soler (Götenborgs universitet) som får anslag från Erling-Perssons stiftelse. Mer information om forskarna och deras projekt här.

Swedish Foundations Starting Grant (SFSG) är ett samarbete mellan de sex privata finansiärerna Erling-Perssons stiftelse, Kempestiftelsen, Olle Engkvists stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska sällskapet för medicinsk forskning. Syftet med SFSG är att erbjuda en ny chans till finansiering till forskare som fått högsta betyg på sin ansökan om Starting Grant hos Europeiska forskningsrådet (ERC) men där EUs budget inte räckt till för finansiering. SFSG-anslagen motsvarar ERC:s Starting Grant i storlek och beviljas i upp till fem år med krav på att forskaren fortsätter att söka anslag från ERC. Genom SFSG vill de privata finansiärerna bidra till att framstående yngre forskare får goda förutsättningar att inleda en forskarkarriär, och att fler forskare i Sverige inspireras till att söka anslag från ERC.