Långsiktiga satsningar
på framtidens främsta forskare

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer framstående unga forskare vid svenska universitet
genom utlysningar om forskningsanslag inom främst rättsvetenskap, ekonomi och medicin.

Stiftelsen har ett särskilt fokus på forskare tidigt i karriären.